MENI

3. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина, или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

29.3.2016. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 2. сједнице Независне комисије;
  2. Упућивање дописа Казнено–поправним заводима у БиХ ради доставе Извјештаја о реализацији препорука;
  3. Текућа питања
    a) Достаљање Извјештаја о раду Независне комисије за 2015. годину надлежним министарствима;
    b) Израда летака Независне комисије;
    c) Утврђивање Плана активности за април 2016. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ