MENI

3. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

29.3.2016. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 2. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Upućivanje dopisa Kazneno – popravnim zavodima u BiH radi dostave Izvješća o realizaciji preporuka;
  3. Tekuća pitanja
    a) Dostaljanje Izvješća o radu Neovisnog povjerenstva za 2015. godinu nadležnim ministarstvima;
    b) Izrada letaka Neovisnog povjerenstva;
    c) Utvrđivanje Plana aktivnosti za april 2016. godine

ODRŽANE SJEDNICE