MENI

6. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

30.6.2016. 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje Izvješća o najavljenom kontrolnom posjetu KPZ-u Busovača;
  3. Dopis Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH broj: 01-50-2-13—31/16 od 23.05.2016. godine;
  4. Utvrđivanje financijskog plana i programa Neovisnog povjerenstva za 2017. godinu;
  5. Tekuća pitanja

ODRŽANE SJEDNICE