MENI

6. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

30.6.2016. 17:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 5. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о најављеној контролној посјети КПЗ-у Бусовача;
  3. Допис Колегија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ број: 01-50-2-13-31/16 од 23.05.2016. године;
  4. Утврђивање финансијског плана и програма Независне комисије за 2017. годину;
  5. Текућа питања

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ