MENI

3. сједницa Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

23.7.2015. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Верификација записника са Конститутивне сједнице Комисије,
  2. Верификација записника са 2. сједнице Комисије,
  3. Разматрање Извјештаја о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за 2014. годину (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  4. Разматрање Информације о проведеним активностима на изради Нацрта стратегије за борбу против корупције 2015. - 2019. и пратећег акционог плана (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  5. Разматрање Информације о процесу координације и доношења планова борбе против корупције у институцијама БиХ (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  6. Разматрање Информације о процесу превенције корупције и доношења планова интегритета у институцијама БиХ (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),  
  7. Разматрање Извјештаја о проведби Закона о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама Босне и Херцеговине (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  8. Разматрање Информације о тренутном статусу активности у погледу проведбе ГРЕКО препорука у Босни и Херцеговини (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
  9. Разматрање Информације о учешћу на Међународној конференцији „Транспарентност и одговорност за дјелотворан надзор: улога парламента“ (сачинилац: члан Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције Дарко Бабаљ),
  10. Текућа питања.