MENI

48. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

13.7.2010. 11:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Odgovori na izaslanička pitanja i izaslanička pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika  47. sjednice Doma naroda;
 3. Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima s Izvješćem Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim pravima (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, (drugo čitanje) predlagatelj: Zastupnički dom;
 8. Prijedlog strategije razvoja sporta u Bosni i Hercegovini (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (prvo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagatelj: Zastupnički dom;
 12. Prijedlog zakona o Popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Bosni i Hercegovini 2011. godine (prvo čitanje), predlagatelj: Zastupnički dom;
 13. Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 14. Izvješće o provedbi zakona u nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine za 2009.;
 15. Izvješće o radu Povjerenstva za koncesije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 16. Izvješće o okolnostima u vezi s izdavanjem CEMT dozvola za 2009. godinu prijevoznicima u Bosni i Hercegovini, podnositelj: Istražno povjerenstvo za utvrđivanje okolnosti u vezi s izdavanjem CEMT dozvola za 2009. godinu prijevoznicima u Bosni i Hercegovini;
 17. Imenovanje predstavnika akademske zajednice i nevladinog sektora u  Povjerenstvo za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (prijedlog liste kandidata Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova);
 18. Prijedlog za imenovanje Ante Matića članom Povjerenstva za koncesije Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine;
 19. Davanje suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i OPEC-ovog Fonda za međunarodni razvoj - Projekt unapređenja  uvjeta života na selu;
 20. Davanje suglasnosti za ratificiranje Konvencije o Centru za provedbu zakona u Jugoistočnoj Europi;
 21. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Španjolske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju fiskalne utaje u odnosu na poreze na dohodak i imovinu;
 22. Davanje suglasnosti za ratificiranje Ugovora o jamstvu za Kreditnu liniju Agenciji za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Veleposlanstva SAD-a u BiH koju implementira Misija OESS-a u BiH.