MENI

48. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

13.7.2010. 11:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Одговори на делегатска питања и делегатска питања;
 2. Усвајање Записника са 47. сједнице Дома народа;
 3. Предлог закона о примјени резултата анализе дезоксирибонуклеинске киселине    у судским поступцима са Извјештајем Уставноправне комисије Дома народа;
 4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 5. Предлог закона о ауторским и сродним правима (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 6. Предлог закона о колективном остваривању ауторских и сродних права  (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 7. Предлог закона о измјенама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, (друго читање) предлагач: Представнички дом;
 8. Предлог стратегије развоја спорта у Босни и Херцеговини (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 9. Предлог оквирног закона о бесплатној правној помоћи (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 10. Предлог закона о измјенама Закона о управним споровима Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Савјет министара БиХ;
 11. Предлог закона о допунама Закона о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине (прво читање), предлагач: Представнички дом;
 12. Предлог закона о Попису становништва, домаћинстава и станова у Босни и Херцеговини 2011. године (прво читање), предлагач: Представнички дом;
 13. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2009. годину;
 14. Извјештај о спровођењу закона у надлежности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2009. годину;
 15. Извјештај о раду Комисије за концесије Босне и Херцеговине за 2009. годину;
 16. Извјештај о околностима у вези са издавањем ЦЕМТ дозвола за 2009. годину превозницима у Босни и Херцеговини – истражна комисија за утврђивање околности у вези с издавањем ЦЕМТ дозвола за 2009. годину превозницима у Босни и Херцеговини;
 17. Именовање представника академске зaједнице и невладиног сектора у Комисију за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (предлог листе кандидата Привремене заједничке комисије оба дома);
 18. Предлог за именовање Анте Матића за члана Комисије за концесије Босне и Херцеговине из Федерације Босне и Херцеговине;
 19. Давање сагласности за ратификацију Споразума о зајму између Босне и Херцеговине и ОПЕК-овог Фонда за међународни развој - Пројекат унапређења  услова живота на селу;
 20. Давање сагласности за ратификацију Конвенције о Центру за спровођење закона у Југоисточној Европи;
 21. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Босне и Херцеговине и Краљевине Шпаније о избјегавању двоструког опорезивања и спречавању фискалне утаје у односу на порезе на доходак и имовину;
 22. Давање сагласности за ратификацију Уговора о јемству за Кредитну линију Агенцији за осигурање депозита Босне и Херцеговине између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој. (kpaj)

Пленарне сједнице домова Парламентарне скупштине БиХ дигитално се снимају од 22.5.2007. а њихово директно праћење посредством web презентације доступно је од 20.2.2008. Систем за дигитално снимање и пренос сједница донација је Амбасаде САД-а у БиХ коју имплементира Мисија ОЕБС-а у БиХ.