MENI

29. сједница Комисије за финансије и буџет Дома народа

1.4.2009. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 27. и 28. сједнице Комисије за финансије и буџет ;
 2. Усвајање Записника са 1. заједничке сједнице Комисије за финансије и буџет Дома народа и Комисије за финансије и буџет Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ;
 3. Разматрање Предлога закона о фискалним касама, предлагач: Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ – прво читање;
 4. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о финансирању институција БиХ , предлагач: Савјeт министара БиХ – прво читање;
 5. Разматрање Годишњег финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2008. годину;
 6. Разматрање Извјештаја о активностима Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2008. годину;
 7. Разматрање Извјештаја о раду Савјета министара БиХ за 2008. годину;
 8. Разматрање Оријентационог радног плана Комисије за 2009. годину;
 9. Разматрање Одговора Министарства финансија и трезора БиХ по Закључку Дома народа број: 02-50-1-16-24/09 од 04.02.2009. године, којим је тражено да Министарство финансија и трезора БиХ достави План попуњавања упражњених радних мјеста;
 10. Разматрање Одговора Управног одбора Електропреноса БиХ – Електропријеноса БиХ А.Д. Бања Лука број: УО-545/08 од 10.02.2009.године ;
 11. Информација о одговору по захтјеву Ад хок комисије за припрему измјена и допуна као и пречишћеног текста Пословника Дома народа за достављање мишљења.