MENI

07. сједница Комисијe за финансије и буџет Дома народа

6.9.2007. 11:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника са 6. сједнице Комисије;
 2. Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2006. годину;
 3. Разматрање ревизорских извјештаја за 2006. годину, и то:
  -         Агенције за јавне набавке БиХ;
  -         Агенције за надзор над тржиштем БиХ;
  -         Дирекције за европске интеграције БиХ;
  -         Дирекције за имплементацију пројекта ЦИПС;
  -         Дирекције за спровођење реструктурирања полиције;
  -         Фонда за повратак БиХ;
  -         Института за акредитовање БиХ;
  -         Парламентарне скупштине БиХ;
  -         Правобранилаштва БиХ;
  -         Суда БиХ;
  -         Тужилаштва БиХ;
  -         Канцеларије за законодавство БиХ;
  -         Високог судског и тужилачког савјета БиХ;
 4. Разматрање Информације Канцеларије за разматрање жалби:
  а) о предузетим активностима на превазилажењу проблема у раду Канцеларије за разматрање жалби и план мјера за превазилажење организационих проблема-реализација Закључка са 6. сједнице Дома народа,
  б) план мјера за рјешавање жалби у Канцеларији за разматрање жалби,
 5. Разматрање Анализе рјешења у Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине који је Савјет министара 14.06.2007. године доставио у парламентарну процедуру са предложеним побољшањима текста наведеног предлога закона- реализација Закључка са 6. сједнице Дома народа-материјал Канцеларије за жалбе;
 6. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, предлагач: Савјет министара БиХ-прва фаза;
 7. Разматрање Предлога закона о измјени Закона о аминистративним таксама, предлагач: Савјет министара БиХ-друга фаза;
 8. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње, предлагач Савјет министара БиХ – друга фаза;
 9. Разматрање шестомјесечног финансијског извјештаја Канцеларије за ревизију за 2007. годину;
 10. Разматрање Нацрта буџета Канцеларије за ревизију за 2008. годину;
 11. Разматрање Извјештаја о раду ФИПА-е, по закључку 6. сједнице Комисије;
 12. Обавјештење Савјета министара БиХ – реализација Закључка са 5. сједнице Комисије;