MENI

Zastupnici saziv 2014 - 2018

Ahmetović, Sadik
Ahmetović, Sadik Klub zastupnika Neovisni blok Samostalni zastupnik RS / Izborna jedinica 3
Arnaut, Damir
Arnaut, Damir Klub zastupnika SBBBiH SBB - Fahrudin Radončić FBiH / Izborna jedinica 3
Backović, Zaim
Backović, Zaim BPS - Sefer Halilović FBiH / Izborna jedinica 3
Bećirović, Damir
Bećirović, Damir Klub zastupnika DF Demokratska fronta - Željko Komšić FBiH / Izborna jedinica 5
Bećirović, Denis
Bećirović, Denis Klub zastupnika SDPBiH SDP BiH FBiH / Izborna jedinica 5
Beganović, Mensura
Beganović, Mensura Klub zastupnika DF Demokratska fronta - Željko Komšić FBiH / Izborna jedinica 4
Bojić, Borislav
Bojić, Borislav Klub zastupnika Demokratski narodni savez - DNS Samostalni zastupnik RS / Izborna jedinica 1
Bosić, Mladen
Bosić, Mladen Klub zastupnika SDS SDS RS / Izborna jedinica 2
Demirović, Safer
Demirović, Safer Samostalni zastupnik FBiH / Izborna jedinica 5
Džaferović, Šefik
Džaferović, Šefik Klub zastupnika SDA SDA FBiH / Izborna jedinica 4