MENI
7.2.2020.

Zakazana 5. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović sazvao je 5. sjednicu Doma naroda za petak, 14. veljače 2020. godine sa početkom u 10 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

U skladu s člankom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, izaslanicima će biti omogućeno postavljati izaslanička pitanja u usmenom obliku.

 1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Zahtjev Vijeća ministara BiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, u skladu s člankom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02-02-1-1104/18 od  4.5.2018.;
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagatelj: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-205/18 od 26. 3. 2018.;
 4. Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1027/18 od 18. 5. 2018.;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH (drugo čitanje), predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-697/18 od 7. 3. 2018.;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, predlagatelj: Vijeće ministara BiH (P.Z.E.I) (prvo čitanje), broj: 01,02-02-1-2852/18 od 27. 2. 2019.;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudbenoj policiji Bosne i Hercegovine (prvo čitanje),predlagatelj: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-489/19 od 27. 5. 2019.;
 8. Izvješće povjerenstva Kolegija o nastojanju za postizanje suglasnosti o Izvješću o radu Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-1532/19 od 26. 8. 2019.;
 9. Godišnje izvješće iz područja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2017., podnositelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-28-1888/18 od 10. 8. 2018.;
 10. Godišnje izvješće iz područja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2018., podnositelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1469/19 od 14. 8. 2019.;
 11. Izvješće o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih stranaka u 2016. godini, podnositelj: Središnje izborno povjerenstvo BiH, broj: 01,02-16-1-2316/18 od 23. 10. 2018.;
 12. Izvješće o pregledanom stanju financijskog poslovanja političkih stranaka u 2017. godini, podnositelj: Središnje izborno povjerenstvo BiH, broj: 01,02-16-1-2276/19 od 30. 12. 2019.;
 13. Izvješće o radu i financijsko izvješće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,02-16-1-391/19 od 20. 2. 2019.;
 14. Izvješće o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-683/19 od 27. 3. 2019.;
 15. Godišnja izvješća Centralne banke BiH za 2018., broj: 02-16-1-699/19 od 1. 4. 2019.;
 16. Izvješće – detaljna analiza rada Izvozno-kreditne agencije BiH s posebnim naglaskom na poslovanje s Unisom – tvornicom cijevi Derventa, s prijedlogom mjera za rješavanje problema u radu ove agencije, podnositelj: Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH, broj: 01-50-1-15-50/17 od 17. 5. 2018.;
 17. Izvješće o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-16-1-709/19 od 1. 4. 2019.;
 18. Informacija o stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH, podnositelj: Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH, broj: 01,02,03-50-18-1649/19 od 17. 9. 2019.;
 19. Izvješće o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2018. godinu, broj: 02-50-18-922/19 od 3. 5. 2019.;
 20. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2018., podnositelj: Ministarstvo financija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-865/19 od 23. 4. 2019.;
 21. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja članova Neovisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao neovisnih tijela policijske strukture BiH, predlagatelj: Zajednički kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-198/20 od 22. 1. 2020.;
 22. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka u BiH, predlagatelj: Zajednički kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-199/20 od 22. 1. 2020.;
 23. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja sedam članova Ureda za razmatranje žalbi BiH u Sarajevu, predlagatelj: Zajednički kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-201/20 od 22. 1. 2020.;
 24. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja glavnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, predlagatelj: Zajednički kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-197/20 od 22. 1. 2020.;
 25. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremenog zajedničkog povjerenstva obaju domova Parlamentarne skupštine BiH za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, predlagatelj: Zajednički kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-203/20 od 22. 1. 2020.;
 26. Prijedlog zaključka o imenovanju predstavnika Parlamentarne skupštine BiH u Radnu skupinu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor, predlagatelj: Zajednički kolegij obaju domova Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-204/20 od 22. 1. 2020.;
 27. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića broj: 02-50-6-1174/19 od 21. 6. 2019.;
 28. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića broj: 02-50-6-2010/19 od 19. 11. 2019.;
 29. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića broj: 02-50-6-77/20 od 8. 1. 2020.;
 30. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića broj: 02-50-6-1971/19 od 13. 11. 2019.;
 31. Prijedlog rezolucije o jačanju integriteta, transparentnosti i učinkovitosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini i provođenju izbora u skladu s europskim standardima, podnositelj: izaslanici u Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović i Zlatko Miletić, broj: 02-02-2-210/20 od 23. 1. 2020.;
 32. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina-zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Riadu, nadležnost: Ministarstvo vanjskih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-573/19 od 14. 3. 2019.;
 33. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u podružju zdravlja životinja i karanteni, materijal broj: 01,02-05-2-2552/18 od 27. 11. 2018.;
 34. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Ureda ministara Ukrajine o suradnji u području turizma, materijal broj: 01,02-21-1-1496/19 od 20. 8. 2019. (kraj)

PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću