MENI
7.2.2020.

Заказана 5. сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ

Предсједавајући Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине др Драган Човић сазвао је 5. сједницу Дома народа за петак, 14. фебруар 2020. године са почетком у 10 часова.


За сједницу је предложен сљедећи дневни ред: 

У складу са чланом 155. Пословника, на почетку сједнице, а прије расправе о дневном реду, делегатима ће бити омогућено постављање делегатских питања у усменој форми. 

 1. Усвајање Записника са 4. сједнице Дома народа Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Захтјев Савјета министара Босне и Херцеговине за разматрање Приједлога закона оизмјени Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХпо хитном поступку, у складу са чланом 124. Пословника Дома народа, број: 01,02-02-1-1104/18од 04.05.2018.године;
 3. Приједлог закона о измјени Закона о платама и накнадама у институцијама Босне и Херцеговине (друго читање), предлагач: Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, закон број: 02-02-1-205/18 од 26. 03. 2018. године;
 4. Приједлог закона о осигурању депозита у банкама (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-1027/18 од 18. 05. 2018. године;
 5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управним споровима БиХ (друго читање), предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-697/18 од 07. 03. 2018. године;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о патенту, предлагач: Савјет министара БиХ (П.З.Е.И) (прво читање), број: 01,02-02-1-2852/18 од 17. 01. 2020. године;
 7. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Судској полицији Босне и Херцеговине (прво читање),предлагач: Савјет министара БиХ, број: 01,02-02-1-489/19 од 17. 01. 2020. године;
 8. Извјештај комисије Колегијума о настојању за постизање сагласности о Извјештају о раду Правобранилаштва Босне и Херцеговине за 2018. годину, број: 01,02-50-18-1532/19 од 26. 08. 2019. године;
 9. Годишњи извјештај из области пољопривреде, исхране и руралног развоја Босне и Херцеговинеза 2017, подносилац: Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, број: 01,02-28-1888/18 од 10. 08. 2018. године;
 10. Годишњи извјештај из области пољопривреде, исхране и руралног развоја Босне и Херцеговине за 2018, подносилац: Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, број: 01,02-50-18-1469/19 од 14. 08. 2019. године;
 11. Извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких партија у 2016. години, подносилац: Централна изборна комисија БиХ, број: 01,02-16-1-2316/18 од 23. 10. 2018. године;
 12. Извјештај о прегледаном стању финансијског пословања политичких партија у 2017. години, подносилац: Централна изборна комисија БиХ, број: 01,02-16-1-2276/19 од 30. 12. 2019. године;
 13. Извјештај о раду и финансијски извјештај Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за 2018. годину, број: 01,02-16-1-391/19 од 20. 02. 2019. године;
 14. Извјештај о раду Канцеларије за разматрање жалби БиХ за 2018. годину, број: 01,02-50-18-683/19 од 27. 03. 2019. године;
 15. Годишњи извјештај Централне банке БиХ за 2018, број: 02-16-1-699/19 од 01. 04. 2019. године;
 16. Извјештај – детаљна анализа рада Извозно-кредитне агенције БиХ са посебним нагласком на пословање са „Унисом“ – фабриком цијеви Дервента, с приједлогом мјера за рјешавање проблема у раду ове агенције, подносилац: Управни одбор Извозно-кредитне агенције БиХ, број: 01-50-1-15-50/17 од 17. 05. 2018. године;
 17. Извјештај о раду Управног одбора Извозно-кредитне агенције БиХ за 2018. годину, број: 01,02-16-1-709/19 од 01. 04. 2019. године;
 18. Информација о стању у Извозно-кредитној агенцији БиХ, подносилац: Управни одбор Извозно-кредитне агенције БиХ, број: 01,02,03-50-18-1649/19 од 17. 09. 2019. године;
 19. Извјештај о активностима Канцеларије за ревизију институција БиХ за 2018. годину, број: 02-50-18-922/19 од 03. 05. 2019. године;
 20. Информација о стању јавне задужености Босне и Херцеговине на дан 31. 12. 2018, подносилац: Министарство финансија и трезора БиХ, број: 01,02-16-1-865/19 од 23. 04. 2019. године;
 21. Приједлог закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре именовања чланова Независног одбора и Одбора за жалбе грађана као независних тијела полицијске структуре БиХ, предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01,02-34-1-198/20 од 22. 01. 2020. године;
 22. Приједлог закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре именовања директора Агенције за заштиту личних података у БиХ, предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01,02-34-1-199/20 од 22. 01. 2020. године;
 23. Приједлог закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре именовања седам чланова Канцеларије за разматрање жалби БиХ у Сарајеву, предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01,02-34-1-201/20 од 22. 01. 2020. године;
 24. Приједлог закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за спровођење процедуре именовања генералног ревизора Канцеларије за ревизију институција БиХ, предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01,02-34-1-197/20 од 22. 01. 2020. године;
 25. Приједлог закључка о оснивању Привремене заједничке комисије оба дома Парламентарне скупштине БиХ за избор три члана Управног одбора Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета, по једног из бошњачког, хрватског и српског народа, предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01,02-34-1-203/20 од 22. 01. 2020. године;
 26. Приједлог закључка о именовању представника Парламентарне скупштине БиХ у Радну групу за праћење стања и активности у вези са могућом изградњом одлагалишта нуклеарног отпада на локацији Трговска гора, општина Двор, предлагач: Заједнички колегијум оба дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01,02-34-1-204/20 од 22. 01. 2020. године;
 27. Делегатска иницијатива Дениса Бећировића број: 02-50-6-1174/19 од 21. 06.2019. године;
 28. Делегатска иницијатива Дениса Бећировића број: 02-50-6-2010/19 од 19. 11. 2019. године;
 29. Делегатска иницијатива Дениса Бећировића број: 02-50-6-77/20 од 08. 01. 2020. године;
 30. Делегатска иницијатива Дениса Бећировића број: 02-50-6-1971/19 од 13. 11. 2019. године;
 31. Приједлог резолуције о јачању интегритета, транспарентности и ефикасности изборног процеса у Босни и Херцеговини и спровођењу избора у складу са европским стандардима, подносиоци: делегати у Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Денис Бећировић и Златко Милетић, број: 02-02-2-210/20 од 23. 01. 2020. године;
 32. Давање сагласности за ратификацију Протокола о измјенама и допунама Протокола између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Краљевине Саудијске Арабије о међусобној замјени некретнина - земљишта за изградњу дипломатских представништава у Сарајеву и Ријаду, надлежност: Министарство иностраних послова БиХ, број: 01,02-21-1-573/19 од 14. 03. 2019. године;
 33. Давање сагласности за ратификацију Уговора између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Народне Републике Кине о сарадњи у области здравља животиња и карантину, материјал број: 01,02-05-2-2552/18 од 27. 11. 2018. године;
 34. Давање сагласности за ратификацију Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области туризма, материјал број: 01,02-21-1-1496/19 од 20. 08. 2019. године. (крај)

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу