MENI
7.2.2020

Zakazana 5. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Dragan Čović sazvao je 5. sjednicu Doma naroda za petak, 14. februar 2020. godine sa početkom u 10 sati.


Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 155. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, delegatima će biti omogućeno postavljanje delegatskih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 4. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Zahtjev Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH po hitnom postupku, u skladu s članom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 01,02-02-1-1104/18od
  4.5.2018;
 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (drugo čitanje), predlagač: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-205/18 od 26. 3. 2018;
 4. Prijedlog zakona o osiguranju depozita u bankama (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-1027/18 od 18. 5. 2018;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-697/18 od
  7. 3. 2018;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, predlagač: Vijeće ministara BiH (P.Z.E.I), (prvo čitanje), broj: 01,02-02-1-2852/18 od 27. 2. 2019.;
 7. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine (prvo čitanje),predlagač: Vijeće ministara BiH, broj: 01,02-02-1-489/19 od 27. 5. 2019.;
 8. Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Izvještaju o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-1532/19 od 26. 8. 2019;
 9. Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2017, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-28-1888/18 od 10. 8. 2018;
 10. Godišnji izvještaj iz oblasti poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za 2018, podnosilac: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-50-18-1469/19 od 14. 8. 2019;
 11. Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2016. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-16-1-2316/18 od 23. 10. 2018;
 12. Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2017. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-16-1-2276/19 od 30. 12. 2019;
 13. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije za poštanski saobraćaj Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,02-16-1-391/19 od 20. 2. 2019;
 14. Izvještaj o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-683/19 od 27. 3. 2019;
 15. Godišnji izvještaji Centralne banke BiH za 2018, broj: 02-16-1-699/19 od 1. 4. 2019;
 16. Izvještaj – detaljna analiza rada Izvozno-kreditne agencije BiH s posebnim naglaskom na poslovanje s Unisom – fabrikom cijevi Derventa, s prijedlogom mjera za rješavanje problema u radu ove agencije, podnosilac: Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH, broj: 01-50-1-15-50/17 od 17. 5. 2018;
 17. Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2018. godinu, broj: 01,02-16-1-709/19 od 1. 4. 2019;
 18. Informacija o stanju u Izvozno-kreditnoj agenciji BiH, podnosilac: Upravni odbor Izvozno-kreditne agencije BiH, broj: 01,02,03-50-18-1649/19 od 17. 9. 2019;
 19. Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2018. godinu, broj: 02-50-18-922/19 od 3. 5. 2019;
 20. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31. 12. 2018, podnosilac: Ministarstvo finansija i trezora BiH, broj: 01,02-16-1-865/19 od 23. 4. 2019;
 21. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja članova Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana kao nezavisnih tijela policijske strukture BiH, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-198/20 od 22. 1. 2020;
 22. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-199/20 od 22. 1. 2020;
 23. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja sedam članova Ureda za razmatranje žalbi BiH u Sarajevu, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-201/20 od 22. 1. 2020;
 24. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure imenovanja generalnog revizora Ureda za reviziju institucija BiH, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-197/20 od 22. 1. 2020;
 25. Prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za izbor tri člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, po jednog iz bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-203/20 od 22. 1. 2020;
 26. Prijedlog zaključka o imenovanju predstavnika Parlamentarne skupštine BiH u Radnu grupu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor, predlagač: Zajednički kolegij oba doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01,02-34-1-204/20 od 22. 1. 2020;
 27. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića, broj: 02-50-6-1174/19 od 21. 6. 2019;
 28. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića, broj: 02-50-6-2010/19 od 19. 11. 2019;
 29. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića, broj: 02-50-6-77/20 od 8. 1. 2020;
 30. Delegatska inicijativa Denisa Bećirovića, broj: 02-50-6-1971/19 od 13. 11. 2019;
 31. Prijedlog rezolucije o jačanju integriteta, transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini i provođenju izbora u skladu s evropskim standardima, podnosioci: delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Denis Bećirović i Zlatko Miletić, broj: 02-02-2-210/20 od 23. 1. 2020;
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina - zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu, nadležnost: Ministarstvo vanjskih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-573/19 od 14. 3. 2019;
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji u oblasti zdravlja životinja i karantinu, materijal broj: 01,02-05-2-2552/18 od 27. 11. 2018;
 34. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti turizma, materijal broj: 01,02-21-1-1496/19 od 20. 8. 2019. (kraj)

 

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću