MENI
30.10.2019

U Parlamentarnoj skupštini BiH završena 11. Međunarodna konferencija ombudsmena za oružane snage

Održavanjem Regionalnog okruglog stola na kojem je predstavljen model parlamentarnog nadzora sektora odbrane i sigurnosti u BiH, kao i modeli i specifičnosti zaštite ljudskih prava pripadnika oružanih snaga u zemljama regiona, u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) završena je 11. Međunarodna konferencija ombudsmena za oružane snage.

Zahvaljujući se prisutnim predstavnicima zemalja regiona, Predsjedništva BiH, NATO – štaba, Ženevskog centra za upravljanje sigurnosnim sektorom (DCAF), te predstavnicima akademske zajednice i nevladinog sektora na učešću u radu Regionalnog okruglog stola i cijele konferencije, parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović naglasio je da je u našoj zemlji, u procesu uspostavljanja institucije parlamentarnog vojnog povjerenika primijenjen njemački model, koji se u proteklih deset godina, koliko postoji i radi ova institucija, pokazao efikasnim i uspješnim za zaštitu ljudskih prava i sloboda pripadnika Oružanih snaga (OS) BiH.

Prema riječima Šiljegovića, rad parlamentarnog vojnog povjerenika BiH počiva na dva osnovna stuba, na razmatranju, vođenju postupka i rješavanju pojedinačnih pritužbi pripadnika OSBiH i najavljenim i nenajavljenim terenskim posjetama jedinicama OSBiH.

Ocjenjujući da institucija parlamentarnog vojnog povjerenika ima nezavisnost, samostalnost i slobodu u radu, Šiljegović je naglasio da godišnji izvještaji ove institucije imaju značajnu podršku u oba doma PSBiH.

O hronologiji uspostavljanja Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, te institucije parlamentarnog vojnog povjerenika BiH govorila je sekretarka Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH Ljiljana Milićević, naglasivši da je, formiranjem Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH (2003. godine) i institucije parlamentarnog vojnog povjerenika BiH (2009. godine), u BiH uspostavljen snažan i funkcionalan sistem javne, demokratske i civilne kontrole nad odbrambenim i sigurnosnim sektorom.

Prema riječima sekretarke Milićević, Bosna i Hercegovina jedina je zemlja regiona koja ima instituciju parlamentarnog vojnog povjerenika. Mišljenje, preporuke i izvještaji te institucije, rekla je sekretarka Milićević, uvažavaju se i prepoznati su i u međunarodnim okvirima, o čemu, kako je navela, svjedoči i činjenica da je PSBiH domaćin svjetskog skupa zaštitnika ljudskih prava pripadnika oružanih snaga.

Ocjenjujući da je instituticija parlamentarnog vojnog povjerenika BiH u proteklih deset godina rada postigla značajne rezultate i stekla veliko povjerenje pripadnika OSBiH, sekretarka Milićević rekla je da Zajednička komisija za odbranu i sigurnost BiH ima blisku saradnju sa parlamentarnim vojnim povjerenikom i isti cilj – uređen sektor odbrane, u kome će se potpuno poštivati ljudska prava pripadnika OSBiH.

Učesnicima Regionalnog okruglog stola obratio se i generalni inspektor Generalnog inspektorata Ministarstva odbrane BiH brigadni general Mirsad Ahmić, koji je predstavio rad institucije na čijem je čelu. Apostrofirajući izuzetnu saradnju sa parlamentarnim vojnim povjerenikom BiH, general Ahmić ocijenio je da izvještaji i preporuke parlamentarnog vojnog povjerenika BiH predstavljaju izuzetan alat za zaštitu ljudskih prava pripadnika OSBiH.

O značaju i rezultatima uspostavljanja institucije parlamentarnog vojnog povjerenika BiH govorila je i profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu dr. Lada Sadiković, koja je podvukla da rezultati parlamentarnog vojnog povjerenika predstavljaju značajan pomak u uspostavljanju demokratskog društva, vladavine prava i zaštite ljudskih prava i sloboda, što su, kako je dodala, osnovni uvjeti za napredak BiH u integracionim procesima.

O svojim modelima i specifičnostima zaštite ljudskih prava pripadnika oružanih snaga govorili su predstavnici zemalja regiona. Oni su ocijenili da Regionalni okrugli sto predstavlja korisnu priliku za razmjenu informacija i iskustava o načinima zaštite ljudskih prava pripadnika oružanih snaga.

Trodnevna Međunarodna konferencija ombudsmena za oružane snage, koju je, u saradnji sa PSBiH i Uredom parlamentarnog vojnog povjerenika BiH, organizirao ženevski DCAF, okupila je rekordnih 200 predstavnika institucija vojnih ombudsmena, te međunarodnih i nevladinih organizacija iz 51 države svijeta. (kraj)

 

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću