MENI
1.10.2019.

U Banja Luci održan Treći zajednički sastanak vijeća/savjeta nacionalnih manjina

U organizaciji Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine i Misije OESS-a u BiH danas je u Banja Luci održan Treći zajednički sastanak vijeća/savjeta nacionalnih manjina sa svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini.

U prvom dijelu sudionici skupa upoznati su sa projektom „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini“ koji će, u organizaciji Ureda Vijeća Evrope u BiH i Evropske unije, trajati naredne tri godine. Prema riječima Maje Lukić-Schade iz Ureda Vijeća Evrope u BiH, projekat se sastoji od tri komponente: nacionalne manjine, prava LGBT populacije i borba protiv govora mržnje. Osim Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, partneri ovog projekta, čiji je početak planiran za 15. listopad ove godine, bit će i Institucija ombudsmana BiH, te Agencija za ravnopravnost spolova BiH.

Kad je riječ o položaju nacionalnih manjina u BiH, posebna pozornost, kako je danas istaknuto, bit će posvećena zakonodavnom segmentu, odnosno predlaganju izmjena i dopuna postojećeg zakona kojim se reguliraju prava nacionalnih manjina. Projekt će također obuhvatiti i segment jačanja, koordinacije i kooperacije vijeća na svim razinama sa Skupinom za koordinaciju nacionalnih manjina, kao i apliciranje za male grantove.

U okviru drugog panela, sudionicima se, u ime Vijeća nacionalnih manjina BiH, obratio Nedžad Jusić koji je prezentirao analizu Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina. On je istaknuo da je nakon stručne analize uočeno da postojeći zakon zahtijeva izmjene i dopune kako bi određeni njegovi segmenti jasnije definirali prava nacionalnih manjina. Kako se moglo čuti na sastanku, u vrijeme kada je usvojen zakon je pružio dobre temelje za prava nacionalnih manjina, ali tijekom vremena u provođenju ovog zakona naišlo se na određene probleme. Između ostalog, istaknuli su sudionici, neophodno je preciznije definirati tko je pripadnik nacionalne manjine, te način na koji se konstituiraju tijela koja predstavljaju ovu kategoriju stanovništva. Kao jedan od primjera naveden je i problem sa kojim se često susreću pripadnici nacionalnih manjina čija imena ili prezimena sadrže slova koja ne postoje u pismima BiH.

Tijekom današnjeg sastanka razgovarano je i o načinu financiranju rada vijeća/savjeta nacionalnih manjina i problemima sa kojima se susreću u praksi. Sudionici su zaključili da je donositeljima odluka neophodno predložiti povećanje proračuna vijeća/ savjeta za kvalitetnije aktivnosti na terenu.

Jedan od zaključaka današnjeg sastanka je i da je neophodno osigurati vertikalni i horizontalni protok informacija o svim aktivnostima vijeća/savjeta koji obuhvataju pripadnike nacionalnih manjina. Također, istaknuto je da svi učesnici podržavaju ovakav način rada i redovite sastanke, te razmjenu informacija u cilju što kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg rada vijeća/savjeta na svim razinama.

Osim članova Vijeća nacionalnih manjina BiH, današnjem sastanku nazočili su i predstavnici Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske, Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo, Vijeća nacionalnih manjina Unsko – sanskog kantona, Kancelarije za nacionalne manjine Općine Prnjavor, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vijeća Europe u BiH, Misije OESS-a u BiH, kao i Zajedničkog povjerenstva za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH. (kraj)

 


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću