MENI
6.6.2018

Članovi Parlamentarne skupštine BiH razgovarali sa delegacijom Parlamentarne skupštine OSCE-a

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) i zamjenik predsjedavajućeg Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH Bariša Čolak i predsjedavajući Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH Halid Genjac razgovarali su danas sa delegacijom Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (PSOSCE) o ključnim izazovima i prijetnjama sa kojima se naša zemlja suočava u vezi terorizma, nasilnog ekstremizma, radikalizacije i priliva migranata.

Govoreći o problemu odlaska državljana BiH na strana ratišta, Bariša Čolak i Halid Genjac upoznali su delegaciju PSOSCE-a da je BiH 2014. godine dopunama Krivičnog zakona BiH propisala kazne za ova djela i uvela sankcije i za one koji na bilo koji način budu pomagali ili propagirali učešće u borbama na stranim ratištima. Isto tako, istaknuli su, BiH je 2017. godine izmjenama Krivičnog zakona onemogućila da se zatvorska kazna za učešće na stranim ratištima zamjeni novčanom, što pokazuje da BiH uvođenjem represivnijih mjera čini maksimalne napore u borbi protiv terorizma, nasilnog ekstremizma, te protuzakonitog formiranja i pridruživanja stranim paravojnim snagama.

Gospoda Čolak i Genjac istaknuli su i problem migranata sa kojim se u posljednje vrijeme susreće naša zemlja. Kako je rečeno, nadležne agencije i druga tijela čine sve što je u njihovoj moći kako bi pitanje priliva migranata u našu zemlju bio sveden na što manju mjeru, ali je činjenica da ne postoji dovoljan stepen i efikasnost njihove međusobne saradnje. Kako su istaknuli, naša zemlja je poduzela koliko može kada je riječ o sigurnosnom i humanitarnom tretmanu migranata ali, isto tako, imamo problem sa slabom kontrolom graničnih prijelaza preko kojih migranti ulaze u BiH, kao i sa manjkom broja graničnih policijaca koji će nadzirati, prvenstveno ilegalne prelaske u našu zemlju.

Članovi PSBiH izrazili su nadu da će BiH u narednom periodu uložiti dodatne napore na deradikalizaciji društva što, prema njihovim riječima, treba činiti i preko civilnog društva i doradom postojećih strategija. Kako su istaknuli, BiH u velikoj mjeri  ima dobre zakonske i druge propise ali oni se u praksi slabo provode, što pokazuje i činjenica da se ne može sa sigurnošću tvrditi do koje mjere će u našoj zemlji biti riješeno i do kada će trajati pitanje dolaska migranata.

Članovi Delegacije PSOSCE-a izrazili su zadovljstvo poduzetim aktivnostima naše zemlje u rješavanju izazova sa kojima se ona suočava u vezi terorizma, nasilnog ekstremizma, radikalizacije i priliva migranata. Kako su istaknuli, ta pitanja nisu samo pitanja koja se tiču naše zemlje, već su pitanja koja se moraju rješavati u cilju interesa i sigurnosti cijelog regiona. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću