MENI
12.7.2017.

Tajnik Zajedničke službe Kenan Vehabović sudjelovao na Forumu glavnih tajnika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana

Tajnik Zajedničke službe u Tajništvu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Kenan Vehabović sudjelovao je u Varšavi na Forumu glavnih tajnika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana.

Ovaj Forum, kojeg su, uz potporu Nacionalnog demokratskog instituta (NDI), zajednički organizirali Sejm (Donji dom) i Senat Parlamenta Poljske, okupio je tajnike  najviših zakonodavnih institucija Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Srbije, Crne Gore i Poljske kako bi razmijenili iskustava u izgradnji stručnih kapaciteta u parlamentima s naglaskom na parlamentarna istraživanja i pravne usluge, kao i na transparentnost parlamentarnih aktivnosti, uključenost civilnog društva, te uporabu novih tehnologija u radu parlamenata.

U obraćanju sudionicima Foruma, tajnik Zajedničke službe Kenan Vehabović pozdravio je organizaciju ovakvih skupova i izrazio uvjerenje da ovakve konferencije predstavljaju dobru prigodu za uspostavljanje bolje suradnje između stručnih službi i državnih službenika, kao i za razmjenu iskustava i dobrih praksi u radu tajništva parlamenata zemalja Zapadnog Balkana koje se nalaze na putu ka Europskoj uniji (EU).

Ocjenjujući kako europski put Bosne i Hercegovine jeste najvažniji integrativni faktor naše zemlje i vlasti na svim razinama, Vehabović je istaknuo da je Tajništvo PSBiH svjestan činjenice da će državni parlament imati ključnu ulogu u procesu europskih integracija. Zbog toga, naglasio je Vehabović, zaposleni u Tajništvu PSBiH nastoje biti spremni da odgovore svim izazovima u tom procesu.

Ističući da PSBiH i drugi parlamenti u BiH u tom procesu imaju značajnu pomoć EU, Vehabović je govorio o rezultatima Twinning projekta „Jačanje uloge parlamenata u BiH u kontekstu integracija u EU“, kojeg su do siječnja 2016. godine u parlamentima u BiH provele Narodna skupština Mađarske i Naroda skupština Francuske. Uvažavajući preporuke tog Twinning projekta, rekao je Vehabović, Tajništvo PSBiH započeo je proces formiranja Sektora za EU, koji će, sa dva svoja odjela – Odjelom za europske poslove, koordinaciju i programe potpore EU i Parlamentarnim centrom za europske integracije, predstavljati važan servis za zastupnike i izaslanike,  parlamentarna tijela i za oba doma PSBiH u procesu europskih integracija.

Vehabović je potvrdio da je potpisan ugovor i da su iz IPA II programa EU osigurana sredstva u iznosu od 4 milijuna eura za novi Twinning projekat potpore parlamentima u BiH u poslovima koji su vezani za proces europskih integracija. Prema riječima Vehabovića, ovaj projekat uključivat će i tehničku potporu za parlamente u BiH kako bi što uspješnije odgovorili izazovu usklađivanja zakonodavstva BiH sa pravnom stečevinom EU.

Od novina u PSBiH, tajnik Vehabović pomenuo je činjenicu da je u parlamentarnu proceduru ušao Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru, kojim će se, kako je ocijenio, pojačati kontrolna uloga PSBiH u odnosu na izvršnu vlast. Pozornost sudionika Foruma Vehabović je skrenuo i na kontrolnu ulogu PSBiH u sektorima obrane i sigurnosti, kao i na ulogu Ureda parlamentarnog vojnog povjerenika, koja, kako je naveo, predstavlja jedinu instituciju te vrste u parlamentima država Zapadnog Balkana. (kraj)


PRESS
KONTAKT
Sektor za odnose sa javnošću