MENI
21.6.2017.

Службеници Парламентарне скупштине БиХ учествовали на радионици о активностима информисања у вези са Европском унијом парламента државе чланице

У Народној скупштини Републике Српске (НСРС) у Бањалуци током протекла два дана одржана је радионица о информативним активностима држава чланица Европске уније на којем су Парламентарну скупштину БиХ представљали шеф Одјела за европске послове, координацију и програме подршке Европске уније (ЕУ) у Сектору за ЕУ Омар Филиповић и службеник Одјела за информисање Сектора за односе с јавношћу Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) Зоран Бркић.

Радионица је организована у оквиру Twinning light пројекта под називом „Подршка  административним структурама задуженим за послове везане за европске интеграције у парламентима у БиХ“ и имала је за циљ упознавање учесника о праксама информисања о европским пословима у парламентима чланицама ЕУ, као и размјену мишљења о могућем заједничком билтену о ЕУ парламената у БиХ.

Говорећи у име Народне скупштине Мађарске, чији експерти имплементирају овај Twinning пројекат, шеф Одјела за ЕУ Дирекције за спољне послове Народне скупштине Мађарске Krisztián Kovács и његова замјеница Zsuzsanna Rostási – Szabóпрезентовали су смјернице проистекле из препорука за парламенте у БиХ у Twinning пројекту који је проведен у периоду од 2014. до 2016. године. Како су појаснили, парламенти треба да имају кључну улогу у комуникацији са ЕУ, што, како су нагласили, значи да парламенти требају пружати информације јавности о активностима везаним за ЕУ у циљу подизања опште свијести о процесу интеграција у ЕУ.

Одговорност парламената, речено је током дводневне радионице, огледа се и у пружању непристрасне слике о могућностима и потенцијалним изазовима европских интеграција. С тим у вези речено је да запослени у парламентима морају изабраним званичницима пружати редовне и свеобухватне информације о развоју догађаја у процесу ЕУ интеграција, нарочито с аспекта улоге парламената у том процесу.

У вези с могућношћу издавања заједничког билтена о процесу европских интеграција БиХ, учесници су постигли сагласност да о том питању детаљно информишу руководства парламената у БиХ, те изложили приједлоге структуре и садржаја будућег билтена. Наглашена је и потреба израде протокола о сарадњи парламената на овом питању, о чијем садржају би се изјаснили секретари парламената.   

Учесници су презентовали и начине увођења парламентарних инструмената и пракси за информисање у вези са ЕУ, резултати истраживања Конференције парламентарних одбора за европске послове парламената држава чланица ЕУ (COSAC) о комуникационим  активностима парламената везано за ЕУ, резултати истраживања о писаним информативним материјалима националних парламената у вези са ЕУ питањима, као и праксе Народне скупштине Мађарске у пружању информација везаних за ЕУ.

Осим службеника ПСБиХ, на радионици су учествовали и службеници НСРС, Парламента Федерације БиХ и Вијећа народа РС. (крај)

 


ПРЕС
КОНТАКТ
Сектор за односе с јавношћу