MENI

09. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (01.10. i 23.10.2001.)

1.10.2001

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 6.7. i 8. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Izvještaj Komisije Kolegija Doma naroda o nastojanju za postizanje saglasnosti;
 3. Izvještaj o izvršenoj reviziji - podnosilac Ured za reviziju:
  a)     Ministarstva civilnih poslova i komunikacija
  b)    Ministarstva vanjskih poslova
  c)     Ministrastva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
 4. Prijedlog zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine - predlagač  Vijeće ministara (prvo čitanje);
 5. Prijedlog zakona o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka- predlagač - predlagač Vijeće ministara (prvo čitanje);
 6. Prijedlog zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine- predlagač Vijeće ministara (prvo čitanje);
 7. Prijedlog zakona o zaštiti ličnih podataka - predlagač Vijeće ministara (prvo čitanje);
 8. Prijedlog zakona o jedinstvenom matičnom broju- predlagač Vijeće ministara (prvo čitanje);
 9. Prijedlog Zakona o Tužilaštvu- predlagač Vijeće ministara (prvo čitanje);
 10. Prijedlog zakona o važnosti javnih isprava u BiH- predlagač Vijeće ministara (prvo čitanje);
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o izbjeglicama iz BiH i raseljenih osoba u BiH- predlagač Vijeće ministara (prvo čitanje);
 12. Prijedlog zakona o slobodnim zonama u BiH - predlagač Vijeće ministara (prvo čitanje);
 13. Prijedlog zakona o konkurenciji - predlagač Vijeće ministara (drugo čitanje);
 14. Izvještaj o radu komisije za vanjsku i trgovinsku politiku Doma naroda;
 15. Odgovori na delegatska pitanja, delegatska pitanja i inicijative

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.