MENI

36. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

15.11.2018. 17:00 Oстало

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 35. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Нацрта Извјештаја о најављеној посјети Казнено-поправном заводу Бања Лука;
  3. Информација о посјети чланова Независне комисије Казнено-поправном заводу Мостар;
  4. Текућа питања
    а) Одговор на молбу/представку број: 05/6-50-17-1513-2/18 од 15. 7. 2018.
    б) План активности за децембар 2018. године

Напомена: Сједница Независне комисије одржаће се у просторијама Казнено поправног завода Мостар, Твртка Милоша 27, Мостар.

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ