MENI

36. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

15.11.2018. 17:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 35. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje Nacrta Izvješća o najavljenom posjetu Kazneno-popravnom zavodu Banja Luka;
  3. Informacija o posjetu članova Neovisnog povjerenstva Kazneno-popravnom zavodu Mostar;
  4. Tekuća pitanja
    a)  Odgovor na molbu/predstavku broj: 05/6-50-17-1513-2/18 od 15. 7. 2018.
    b)  Plan aktivnosti za prosinac 2018. godine

 

Napomena: Sjednica Neovisnog povjerenstva održat će se u prostorijama Kazneno popravnog zavoda Mostar, Tvrtka Miloša 27, Mostar.

ODRŽANE SJEDNICE