MENI

18. сједница Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

24.4.2018. 12:00 сала 1/I

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 17. сједнице Комисије;
 2. Разматрање Извјештаја о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за период од 01. 01.до 31.12.2017. године (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције);
 3. Разматрање Извјештаја о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за период од 01. 01.до 30. 06.2017.године (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције);
 4. Разматрање програма рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за 2018. годину (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције);
 5. Разматрање Другог извјештаја мониторинга спровођења Стратегије за борбу против корупције 2015 – 2019. и Акционог плана за с провођење Стратегије за борбу против корупције 2015 – 2019“ (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције);
 6. Разматрање Приједлога одлуке о расписивању јавног конкурса за именовање замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције);
 7.  Разматрање:

  a) Приједлога текста Јавног конкурса за именовање замјеника директораАгенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцијукорупције и координацију борбе против корупције),

  b) Приједлога обавјештења о Јавном конкурсу за именовање замјеника директора......Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције ......(сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцијукорупције ......и координацију борбе против корупције).