MENI

17. сједница Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

24.1.2018. 13:30 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 16. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о раду Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за период од 1.1.до 30.6.2017. (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције);
  3. Разматрање Извјештаја о финансијској ревизији Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за 2016. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
  4. Разматрање програма рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције  за 2018. годину. (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције);
  5. Разматрање Извјештаја о раду Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за 2017. годину (сачинилац: секретар Комисије за избор и праћење рада Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције).