MENI

17. sjednica Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

24.1.2018. 13:30 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Povjerenstva;
  2. Razmatranje Izvješća o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za razdoblje od 1.1.do 30.6.2017. (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije);
  3. Razmatranje Izvješća o financijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2016. godinu (sačinitelj: Ured za reviziju institucija BiH);
  4. Razmatranje programa rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije  za 2018. godinu. (sačinitelj: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije);
  5. Razmatranje Izvješća o radu Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2017. godinu (sačinitelj: tajnik Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije).