MENI

15. сједницa Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

27.7.2017. 13:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Верификација записника са 14. сједнице Комисије,
  2. Разматрање:
    a) Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о Агенцији за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачиниоци: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције и Законодавноправни сектор ПСБиХ) и
    b) Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о заштити лица која пријављују корупцију у институцијама БиХ (сачиниоци: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције и Законодавноправни сектор ПСБиХ),
  3. Текућа питања.