MENI

18. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

31.5.2017. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 17. сједнице Независне комисије;
  2. Информација са сједница Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине БиХ а везано за именовање једног члана Независне комисије;
  3. Информација о реализацији закључка Независне комисије упућеног Заједничкој комисији за административне послове Парламентарне скупштине БиХ;
  4. Текућа питања
         а) План активности за јуни 2017. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ