MENI

13. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

30.1.2017. 17:00 Мала сала

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 12. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Приједлога Извјештаја о раду Независне комисије за 2016. годину;
  3. Разматрање Приједлога Плана рада Независне комисије за 2017. годину;
  4. Текућа питања

      а) План активности за фебруар 2017. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ