MENI

34. сједницa Независног одбора

15.1.2014. 12:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 33. сједнице Независног одбора;
  2. Приједлог Иницијативе за покретање дисциплинског поступка против замјеника директора Граничне полиције БиХ број: 01-50-632/13 од 25.12.2013. године пристигло из Кабинета Министра безбједности БиХ, запримљено 27.12.2013. године број: 05/6-04-1335/13;
  3. Разматрање пристиглих пријава на Јавни конкурс за избор директора и замјеника директора полицијских тијела Босне и Херцеговине;
  4. Текућа питања