MENI

22. сједницa Независног одбора

8.12.2011. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање записника 21. сједнице, одржане 16.11.2011. године;
  2. Увид у достављене податке из казнене евиденције за кандидате пријављене на јавни конкурс за спровођење процедуре одабира кандидата за избор директора Државне агенције за истраге и заштиту и договор о термину одржавања интервјуа са пријављеним кандидатима; 
  3. Текућа питања
    - Извјештај са студијске посјете чланова Независног одбора институцијама Сјеверне Ирске.