MENI

23. sjednica Neovisnog odbora

21.12.2011. 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Intervju sa kandidatima za ravnatelja Državne agencije za istrage i zaštitu;
  2. Utvrđivanje rang-liste uspješnih kandidata sa kojima je obavljen intervju;
  3. Tekuća pitanja.