MENI

23. sjednica Nezavisnog odbora

21.12.2011 11:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Intervju sa kandidatima za direktora Državne agencije za istrage i zaštitu;
  2. Utvrđivanje rang-liste uspješnih kandidata sa kojima je obavljen intervju;
  3. Tekuća pitanja.