MENI

19. sjednica Nezavisnog odbora

27.9.2011 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 18. sjednice Nezavisnog odbora, održane 5.9.2011. godine;
  2. Utvrđivanje teksta Javnog konkursa za provođenje procedure odabira kandidata za izbor direktora Državne agencije za istrage i zaštitu;
  3. Dopis Odbora za žalbe građana upućen Nezavisnom odboru;
  4. Tekuća pitanja.