MENI

17. sjednica Nezavisnog odbora

21.7.2011 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Nezavisnog odbora, održane 29.6.2011. godine;
  2. Dogovor o aktivnostima u vezi s raspisivanjem konkursa za pozicije rukovodilaca policijskih tijela iz nadležnosti Nezavisnog odbora kojima ističe mandat u 2011. godini,
  3. Tekuća pitanja:

            -   Zabilješka sa sastanka članova Nezavisnog odbora s direktorom Granične policije BiH.