MENI

13. sjednica Nezavisnog odbora

30.3.2011 10:00 Plava sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Nezavisnog odbora, održane 26.1.2011. godine;
  2. Razmatranje informacija dostavljenih od policijskih agencija BiH u kontekstu inicijative za izmjenu člana 59. Zakona o policijskim službenicima BiH;
  3. Tekuća pitanja
    - Zabilješka sa sastanka održanog 23.2.2011. sa komesarom Stefanom Fellerom, šefom Policijske misije EU u BiH.