MENI

16. sjednica Nezavisnog odbora

29.6.2011 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Nezavisnog odbora, održane 18.5.2011. godine;
  2. Tekuća pitanja
    - Zabilješka sa sastanka članova Nezavisnog odbora sa direktorom i zamjenikom direktora Državne agencije za istrage i zaštitu.