MENI

15. sjednica Nezavisnog odbora

18.5.2011 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Nezavisnog odbora, održane 20.4.2011. godine;
  2. Tekuća pitanja
    - Zabilješka sa sastanka članova Nezavisnog odbora sa direktorom i zamjenikom direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH,
    - Usmena informacija o sastanku sa predstavnicima EUPM-a.