MENI

14. sjednica Nezavisnog odbora

20.4.2011 12:30 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Nezavisnog odbora, održane 30.3.2011. godine;
  2. Izjašnjavanje članova Nezavisnog odbora o inicijativi za izmjenu člana 59. Zakona o policijskim službenicima BiH;
  3. Tekuća pitanja.