MENI

11. sjednica Nezavisnog odbora

17.12.2010 9:30 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Nezavisnog odbora, održane 29.10.2010. godine;
  2. Tekuća pitanja
    - Informacija o dostavljenim odgovorima kantonalnih MUP-ova