MENI

6. sjednica Nezavisnog odbora

5.3.2010 10:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Utvrđivanje rang-liste uspješnih kandidata sa kojima je obavlje intervju.