MENI

5. sjednica Nezavisnog odbora

10.2.2010 10:00 sala 2/I

Dnevni red:

1.  Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Nezavisnog odbora,
2.  Razmatranje pristiglih prijava na javni konkurs za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela BiH, 
3.  Tekuća pitanja
     -  Razmatranje delegatskog pitanja Hazima Rančića .