MENI

2. sjednica Nezavisnog odbora

22.9.2009 10:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Nezavisnog odbora,
  2. Razmatranje Nacrta Poslovnika o radu Nezavisnog odbora,
  3. Tekuća pitanja
       - upućivanje zahtjeva Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH za osiguranje adekvatnih uslova za rad Nezavisnog odbora.