MENI

4. сједницa Независног одбора

22.12.2009. 9:30 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 3. сједнице Независног одбора,
  2. Доношење потребних одлука за расписивање јавних конкурса из надлежности Независног одбора,
  3. Текућа питања.