MENI

Kонститутивнa сједницa Независног одбора

11.9.2009. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Конституисање Независног одбора,
  2. Текућа питања
       -   питање утврђивања накнаде члановима Независног одбора и обезбјеђивање услова за рад члановима Независног одбора.