MENI

Konstituirajuća sjednica Nezavisnog odbora

11.9.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Konstituiranje Nezavisnog odbora,
  2. Tekuća pitanja
       -   pitanje utvrđivanja naknade članovima Nezavisnog odbora i osiguravanje drugih uslova za rad članovima Nezavisnog odbora.