MENI

11. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

28.11.2016. 17:00 Мала сала

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 10. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање Извјештаја о посјети чланова Независне комисије Казненопоправном заводу Сарајево;
  3. Представка затвореника Казненопоправног завода Зеница запримљена 01.11.2016. године број: 05/6-50-17-2782/16;
  4. Текућа питања
    а) План активности за децембар 2016. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ