MENI

6. сједницa Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

17.2.2016. 13:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Верификација записника са 5. сједнице Комисије,
 2. Избор другог замјеника предсједавајуће Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, 
 3. Разматрање Информације по иницијативи за закључивање меморандума о сарадњи између Канцеларије за ревизију институција БиХ и Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачинилац: Координациони одбор врховних институција за ревизију),
 4. Разматрање Информације о документу координација политика превенције корупције (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције);
 5. Разматрање Извјештаја о проведби Закона заштити лица која пријављују корупцију у институцијама БиХ у 2015. години (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције);
 6. Разматрање захтјева за испуњавање обавеза из Стратегије за борбу против корупције 2015. - 2019. и Акционог плана за проведбу Стратегије за борбу против корупције 2015. - 2019. (сачинилац: Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против корупције)
 7. Разматрање Извјештаја о раду Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције за 2015. годину (сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
 8. Разматрање Приједлога Пословника о раду Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
 9. Разматрање Приједлога одлуке о расписивању јавног конкурса за именовање директора и два замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције (сачинилац: Комисија за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
 10. Разматрање Информације у вези са активностима везаним за успоставу Глобалне организације парламентараца за борбу против корупције (GOPAC) у Парламентарној скупштини БиХ (сачинилац: секретар Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције),
 11. Текућа питања.