MENI

8. сједницa Комисије за избор и праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције

6.4.2016. 12:00 сала 2/I

Дневни ред:
  1. Верификација записника са 7. сједнице Комисије,
  2. Разматрање пријава приспјелих на Јавни конкурс за именовање директора и два замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције,
  3. Договор о даљим активностима у вези са провођењем конкурсне процедуре за именовање директора и два замјеника директора Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције,
  4. Текућа питања.