MENI

8. sjednica Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

6.4.2016. 12:00 sala 2/I

Dnevni red:  1. Verificiranje zapisnika sa 7. sjednice Povjerenstva,
  2. Razmatranje prijava prispjelih na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja i dva zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
  3. Dogovor o daljim aktivnostima u svezi s provođenjem procedure natječaja za imenovanje ravnatelja i dva zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
  4. Tekuća pitanja.