MENI

11. sjednica Povjerenstva za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

13.7.2016. 12:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verificiranje zapisnika sa 10. sjednice Povjerenstva,
  2. Razmatranje Prijedloga izvješća o utvrđivanju rang - liste kandidata za imenovanje ravnatelja i dva zamjenika ravnatelja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
  3. Tekuća pitanja.
Napomena: Sjednica Povjerenstva je zatvorena za javnost.