MENI

6. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH

24.2.2011 12:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje zahtjeva koji je uputio osuđenik Hadžić Fikret;
  3. Utvrđivanje Plana rada Nezavisne komisije za 2011.godinu;
  4. Tekuća pitanja.

ODRŽANE SJEDNICE